Menu Sluiten

Algemene informatie

Planomschrijving

Gelegen aan het kruispunt van de Burgemeester Elsenweg (N213) en de Lange Broekweg te Naaldwijk ligt de kavel Lange Broekweg 2. De locatie is momenteel in gebruik als woonhuis met schuren en een paardenrenbaan. De woning is uit 1877 en heeft een monumentale status. De woning is opgesplitst waardoor dubbele bewoning mogelijk is. De schuren dienen als stallingsruimte voor onder andere de paarden.

Aan de gemeente Westland hebben wij voorgesteld om deze locatie om te bouwen tot een locatie geschikt voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. De bestaande paardenrenbaan verdwijnt en zal dan bebouwd worden met wooneenheden in twee à drie bouwlagen. De op deze website weergegeven units zijn een indicatie om een beeld te geven van de mogelijke bebouwing. Vanwege de geluidsproblematiek bij deze locatie (door de nabijheid van de N213), wordt er een voorziening gerealiseerd die de wooneenheden afschermt van de N213 en daarmee dient als geluidsscherm. De verschijningsvorm hiervan moet nog verder worden onderzocht. De bestaande schuren blijven gehandhaafd en zullen gebruikt worden voor algemene voorzieningen (zoals bijvoorbeeld receptie, fietsenstalling en bergingen e.d.).

Verkeer

In het planvoorstel zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen opgenomen. De migranten hebben niet allemaal een auto. Het woonwerkverkeer wordt geregeld door de uitzendorganisaties middels shuttles en bussen. Daarnaast zullen fietsen ter beschikking gesteld worden waar de bewoners vrij gebruik van kunnen maken. Op deze manier zullen de verkeersbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt.