Menu Sluiten

Home

Project Lange Broekweg

  • Huisvesting Arbeidsmigranten
  • 72 wooneenheden van 4 personen
  • 288 bedden
  • Kavel: Lange Broekweg 2 (Naaldwijk)

Werkgelegenheid in het Westland

De glastuinbouw heeft zich ontwikkeld tot een hightech-sector met veel werkgelegenheid en werk op allerlei niveaus. Ondanks automatisering en robotisering blijven er grote aantallen mensen nodig om het productiewerk te kunnen doen. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glastuinbouw)economie. De verwachting is dat ook in de toekomst deze Europese arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het draaiend houden van onze economie.

Huisvesting arbeidmigranten

De vraag naar werknemers in Westland blijft groot. De concurrentie met andere gebieden en landen om voldoende arbeidskrachten en dus arbeidsmigranten te vinden, neemt toe. Het kunnen aantrekken en binden van arbeidsmigranten door goede huisvesting aan te bieden, is een onmisbaar onderdeel van de modernisering van de glastuinbouw. Goede huisvesting van arbeidsmigranten is daarom belangrijk voor de Westlandse glastuinbouwsector en de overige agro-gerelateerde werkzaamheden (logistiek, verwerking, verpakking etc.).